21 octombrie 2010

Desenul imaginar
Vârsta jucătorilor. De la 8 ani în sus

Numărul copiilor . Jocul se joacă cu de la 8 jucători în sus. Cu cât sunt mai mulţi, cu atât se distrează mai bine.

Obiective. Îşi dezvoltă creativitatea şi imaginaţia, învaţă să comunice, se distrează.

Spaţiul de joacă. în interior sau exterior, pe nisip.

Materiale necesare. foi de hârtie şi markere.

Pregătirea jocului. Li se prezintă jucătorilor regulile jocului.

Cum se joacă Desenul imaginar "  Participanţii sunt împărţiţi în două echipe şi aşezaţi unul în spatele celuilalt, formând două şiruri. (La un număr mai mare de jucători se pot forma mai multe şiruri). Ultimului membru din fiecare echipă i se şopteşte un cuvânt pe care trebuie să- l reprezinte prin desen pe spatele celui din faţă (sau i se desenează pe spate). Asfel mesajul este transmis pe spatele celui din faţa lor, până la primul jucător din şir care va realize desenul pe nisip (sau pe o foaie de hârtie). Câştigă echipa care realizează un desen cât mai apropiat de cuvântul şoptit/desenat pe spate.