10 ianuarie 2011

Jocuri de teambuilding


Durata unei activităţi este de regulă între 30 minute şi 120 minute (în funcţie de dorinţa dumneavoastră -se pot organiza runde, se pot da taskuri suplimentare, vor fi puse condiţii care cresc dificultatea activităţii)


CONSTITUIREA ECHIPELOR
Conceperea unui nume, a unui blazon, al echipelor, pe tricouri cu spary, pe foi cu markere, etc

Obiective:
1. spiritul de echipă
2. identitatea echipei
3. punerea in relaţiile pe care ne interesează
4. creativitate
5. distracţie
6. indicat printre primele dintre activităţi în cadrul teambuildingului
posibilitate organizare: outdoor/ indoor

SĂ DUCEM BALONULSe vor forma două sau mai multe echipe. Fiecare echipă se va aşeza în cerc. Li se vor da câte un ghem de sfoară foarte lung. Participanţii îl vor arunca de la unul la altul. Odată formată reţeaua, se va aşeza un balon în centru pe care aceştia trebuie să-l ducă pe o anumită distanţă. Ex.: 10 m. Se vor organiza trei runde şi evident, va fi o echipă câştigătoare. Alternativ se poate organiza cu o farfurie si un ou, taskul fiind acelaşi.

Obiective:
1. lucru in echipă
2. competiţie
3. sincronizare
4. consolidare relaţii între oameni
5. dinamism


posibilitate organizare: outdoor şi indoor

PERFECT TEAM Este un joc provocator în care trebuie să se caute soluţii. Se vor face două echipe. Singura soluţie este aceea în care ei vor funcţiona ca o echipă. Toţi participanţii vor fi legaţi la ochi şi se vor ţine de mână. Vor avea de parcurs împreună un traseu foarte complicat. Lungimea traseului va fi de aproximativ 100 m pentru o echipă de 10-12 persoane. Este un joc care are şi o soluţie.

Obiective:
1. creşterea încrederii
2. sincronizare
3. identificare potenţiali lideri
4. orientarea către soluţii
5. orientare către distribuirea sarcinilor
6. consolidare relaţii între oameni
7. spirit de echipă
8. lucrul în echipă

posibilitate organizare: outdoor şi indoor


PĂIANJENUL URIAŞ
Se vor forma două echipe. Exerciţiul este foarte atractiv pentru participanţi. Între doi pomi participanţii îşi construiesc din frânghie o pânză de păianjen. Fiecare ochi al pânzei poate fi folosit de un singur participant. Toţi participanţii vor trebui să treacă în partea cealaltă a pânzei. Jocul este astfel gândit încât, participanţii nu pot realiza sarcina decât după o anumită metodă şi numai cu ajutorul celorlalţi membri.

Obiective:
1. creativitate
2. rapiditate
3. distribuirea sarcinilor
4. orientarea către soluţii
5. sincronizare
6. creşterea încrederii
7. consolidare relaţii între oameni
8. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
9. distracţie
10. lucrul în echipă

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (depinde de sală)


MARŢIENII ŞI PĂMÂNTENII

Participanţiii vor fi imparţiţi in 2 echipe.
Unii vor fi martieni, iar ceilalţi pamanteni. Ei vor primi un set de instrucţiuni, insotit de o descriere a situaţiei in care se află.
Ei vor trebui să negocieze cu cealaltă echipa o anumita tranzacţie, cat mai avantajoasă.
Va fi o negociere în runde.

Obiective:

1. abilitaţi de comunicare şi negociere
2. stabilirea priorităţilor
3. orientarea către o mentalitate win-win
GHICEŞTE POZA
Fiecare echipă primeşte câte un bileţel. Pe bileţel se află un cuvânt/idee/scenetă. Echipa respectivă trebuie să reproducă acel cuvânt cât mai exemplificativ printr-o „poză”. Echipele vor fi puse la o distanţă rezonabilă pentru a nu se auzi/vedea ce pregătesc. Celelalte 5 echipe trebuie să ghicească ce reprezintă poza lor. În momentul în care strategia s-a format , fiecare echipă , pe rând, se va aşeza în poziţia „pozei” şi vor avea aproximativ 30 secunde-1 minut ( discutabil) ca ceilalţi sa ghicească cuvântul pe care-l reprezintă.

Obiective:
1. creativitate
2. lucrul in echipă
3. inovaţie
4. distracţie
5. perspicacitate

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (depinde de sală)

RETEAUA

Este o activitate care stimulează cunoaşterea celorlalţi.
Fiecărei persoane îi este data o bucata de hârtie, la mijlocul căreia este trasata o linie.
Participantii vor scrie în prima jumatate a hârtiei lucruri la care sunt buni (calitati profesionale, omenesti, hobby, etc.) Ei vor fi ajutaţi şi de colegii de echipă!
În a doua jumatate a hârtiei vor scrie ce lucruri ar vrea sa învete sau ce nevoie de ajutor au. Castiga echipa care are cele mai multe calitati cumultate cu lucrurile care trebuie îmbunătăţite

Obiective

1. Managementul performanţei
2. Viziune de ansamblu asupra potentialului echipei
3. Viziune asupra potenţialului indivizilor
4. ancorare în realitate în sensul că sunt si lucruri care trebuie corectate!

DACĂ AŞ FI ÎN CELĂLALT DEPARTAMENT
(SCHIMB DE ROLURI)

Este un exerciţiu cu efecte puternice. În cazul care dorim o îmbunătăţire a relaţiilor între departamente, facem un schimb de roluri între acestea. Astfel fiecare echipă va juca rolul altui departament şi va trebui să-şi identifice punctele forte în faţa celorlalţi, să le explice celorlalţi ce este posibil şi ce nu.
Ei trebuie să răspundă de asemenea şi obiecţiilor ridicate de celelalte departamente prin această inversare de roluri şi trebuie să propună soluţii. Acest schimb este deosebit de utili, pentru că printr-o inversare de roluri, practic, trebuie să susţină tocmai ce criticau în activitatea de zi cu zi.
Mai mult de atât acest exerciţiu este o ocazie de a conştientiza punctele forte pe care le au celelalte departamente şi totodată de a înţelege ce lucruri pot fi schimbate şi ce lucruri nu. Recomandăm organizarea acestui exerciţiu mai ales atunci când între departamente este comunicare deficitară, sau una agresivă cum se întâmplă nu de puţine ori!

Obiective:
1. Creşterea comunicării interdepartamentale
2. cunoaşterea problemelor reale pe care le are celălalt departament
3. punerea în „pielea” celuilalt departament
4. aplanarea conflictelor
5. ancorarea în realitate
6. orientarea către soluţii, oferite însă tot de cel care ridica de obicei problemele
7. creşterea gradului de toleranţă între departamente şi orientarea acestora către soluţii

posibilitate organizare: outdoor şi indoor


EMISIUNE TRANDY
Participanţii vor fi împărţiţi în echipe. Aceştia vor trebui sa conceapă o emisiune de ştiri de 15 minute în care să prezinte realizări profesionale şi personale ale membrilor echipei. Obligatoriu ştirile trebuie să includă toţi membrii. Va fi alcătuit şi un juriu care va decide echipa câştigătoare. Obiectivul exerciţiului: aducerea în prim plan a realizărilor membrilor echipei şi aflarea unor lucruri noi despre colegii lor.

Obiective:
1. creativitate
2. evidenţiere talente artistice
3. lucrul în echipă
4. consolidarea relaţiilor dintre participanţi
5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
6. orientarea către obiective
7. distracţie

posibilitate organizare: outdoor şi indoor


SĂ NE SALVĂM ÎMPREUNĂ
Jucătorii alcătuiesc un grup de călători prin junglă, capturat de canibali. Toţi călătorii, stând în picioare şi lipiţi strâns unul de altul, au fost legaţi cu o funie ca sa nu scape. Totuşi, nu sunt paznici, iar dacă grupul reuşeşte să se deplaseze pachet, până în alt loc, va găsi acolo ajutor şi călătorii vor scăpa din cazanul canibalilor.

Obiective:
1. sincronizare
2. lucrul în echipă
3. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
4. apropiere fizică
5. consolidarea relaţiilor dintre participanţi
6. competiţie
7. distracţie

posibilitate organizare: outdoor şi indoorCLADIREA URIAŞĂ
Participanţii sunt împărţiţi în 2 sau 4 echipe. Vor avea la dispoziţie, hârtie şi scoth pentru a construi o clădire cât mai înaltă. La final, clădirea va trebui să suporte o greutate de 0,5 kg. Câştigă echipa care construieşte clădirea cea mai înaltă, dar care va putea susţine greutatea. Greutatea va fi testul final, nu vor putea proba în timp ce construiesc. Opţional se poate face şi din nisip, în cazul în care locaţia permite. In acest caz se va puncta ingeniozitatea şi creativitatea!

Obiective:
1. Creativitate
2. lucrul în echipă
3. inovaţie
4. alocarea resurselor
5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
6. distribuirea sarcinilor
7. asumarea responsabilităţii
8. consolidarea relaţiilor dintre participanţi

posibilitate organizare: outdoor şi indoor


TREASURE HUNT (Vânătoarea de Comori)
O vânătoare de comori implică, de obicei, câteva probleme de rezolvat şi task-uri de îndeplinit. Indicaţiile vor fi date în scris.
Acest lucru este foarte dificil de îndeplinit de o singură persoană. Dar atunci când o echipă întreagă face brainstorming şi strânge o sumă de idei.
După ce vânătoarea se încheie, se pot înmâna premiile câştigătorilor. De exemplu, una din echipe poate câştiga ceva anume (acest lucru se bugetează separat).

Obiective

1. aventură
2. lucrul în echipă
3. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
4. competiţie
5. îndeplinirea taskurilor
6. sincronizare
7. consolidarea relaţiilor dintre participanţi

posibilitate organizare: outdoor şi indoor
In funcţie de resursele alocate, se bugetează separat daca este cazulEXPEDIŢIETeambuildingul poate fi şi un prilej de vizitarea împrejurimilor. Se poate întocmi un traseu împreună care să fei convenabil şi pentru participanţi de 1-4 ore. Alternativ expediţia poate fi combinată cu treasure hunt, stabilind-se taskuri ce trebuie îndeplinite în cadrul acestei expediţii. Pot fi vizitate obiective turistice (dacă s sunt în zonă) sau drumeţii prin pădure, pe drumuri forestiere, panorame, etc

Obiective:
1. agrement
2. relaţionare participanţi
3. explorare
4. îndeplinirea Taskurilor

posibilitate organizare: numai outdoor

TEATRU PENTRU TOŢI Jucătorii stabilesc o temă, pe care doresc să o transpună pe o scenă de teatru. (2 echipe) Apoi vorbesc despre situaţia care să stea la baza piesei. Doi sau trei dintre ei încep să joace scena. Pe rând, când doresc, pot şi ceilalţi să se implice. Tot aşa un jucător care joacă se poate retrage şi să ia rolul unui spectator. Interesant este la acest joc că nu se ştie cum merge jocul mai departe, totul depinde de prestaţia şi dorinţa fiecăruia.

Obiective:
1. creativitate
2. lucrul în echipă
3. identificare talente
4. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
5. relaţionare


AVIONUL
Participanţii împărţiţi în echipe vor primi o serie de materiale, scotch, hârtie, foarfecă, pix! Ei vor fi împărţiţi în departamente (de creaţie, de risc, de testare, de implementare şi de testare) Ei vor trebuie să construiască avionul care va parcurge cea mai mare distanţă în aer.

Obiective:
1. lucrul în echipă
2. alocarea resurselor
3. distribuirea sarcinilor
4. responsabilizare participanţi
5. consolidarea relaţiilor dintre participanţi
6. creativitate
7. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
8. competiţie
posibilitate organizare: outdoor şi indoor


OBIECTIVE SMART
Participanţii (împărţiţi în 2-4 echipe), vor avea sarcina să fixeze 2 obiective comune pe care urmează să le atingă anul următor. Ei vor primi înainte instrucţiuni despre modul cum trebuie stabilite obiectivele!

Obiective:
1. corelare obiective personale - obiective companie
2. asumarea responsabilităţii
3. strategie
4. realism
5. învaţă cum să stabilească obiective

posibilitate organizare: outdoor şi indoor


HOŢII DE TIMP
Participanţii vor fi împărţiţi în echipe. Ei trebuie să identifice cauze ale pierderii timpului, însoţite de soluţii. Câştigă echipa care identifică cele mai multe soluţii realiste.

Obiective:
1. îmbunătăţire time management
2. identificare hoţi de timp
3. identificare soluţii
4. lucru în echipă

posibilitate organizare: outdoor şi indoor

AMBARCAŢIUNEA
Activitatea necesită participarea a 2 echipe de câte 5 persoane. Se va forma astfel un “Echipaj” de 10 persoane, dintre care se vor alege 5 “Constructori” si 5 “Marinari”. “Constructorii” au sarcina de a asambla pluta cu ajutorul materialelor deja pregătite de către echipa noastră. În acest timp “Marinarii” trebuie să-şi confecţioneze vâslele. După terminarea asamblării plutei, “Marinarii” vor trebui sa navigheze pană la o “baliză” unde se găsesc materialele pentru proba următoare. Ultima echipă ajunsă la “baliză” nu mai poate procura tot ce va avea nevoie.

Obiective:
1. aventură
2. creativitate
3. lucru în echipă
4. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
5. alocarea resurselor
6. consolidarea relaţiilor dintre participanţi
7. distribuirea sarcinilor
8. cunoaşterea participanţilor
9. orientare către soluţii

posibilitate organizare: outdoor (trebuie sa existe apă)


PERFORMERParticipanţii vor fi împărţiţi în 4 echipe. Se vor aduna pe o singură fişă calităţile de care dispune fiecare, întocmindu-se astfel o fişă a performanţei. Apoi participanţii vor trebui să identifice când şi unde anume îşi folosesc acele abilităţi în cadrul companiei.

Obiective:
1. cunoaşterea participanţilor
2. identificarea puncte forte
3. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
4. racordarea punctelor forte la nevoile companiei
5. rolul individului în echipă
6. consolidarea relaţiilor dintre participanţi


posibilitate organizare: outdoor şi indoor

SUPRAVIEŢUIREA PE MAREParticipanţii se împart în echipe. Ei sunt într-o situaţie de criză, întrucât nava lor se scufundă. Pot lua dintr-o listă de obiecte doar 14 obiecte în barca lor. Ei trebuie să stabilească ce obiecte vor lua, în funcţie de situaţia în care se află.

Obiective:
1. alocarea corectă a resurselor
2. reacţionarea în cazuri de criză
3. lucrul în echipă
4. perspicacitate

posibilitate organizare: outdoor şi indoorSCHIUL URIAŞEste un exerciţiu ce presupune dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. Sincronizarea şi atenţia la colegii de echipă sunt cuvintele cheie.

Obiective:
1. sincronizare
2. lucrul în echipă
3. consolidarea relaţiilor dintre participanţi
4. competiţie
5. energizare

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (depinde de sală)


IDENTITATE COMPANIE
Participanţii vor fi împărţiţi în 4 Echipe. Ei vor trebui să răspundă la 3 întrebări. Cum sunt priviţi de furnizori? Cum ne vedem noi? Cum ne văd clienţii noştri?
Apoi se va discuta despre măsuri pentru îmbunătăţire.

Obiective:
1. analiza activităţii
2. cunoaşterea punctelor forte
3. cunoaştere puncte slabe
4. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
5. orientarea către soluţii
6. management performant

posibilitate organizare: outdoor şi indoor


TRUST FALL Participanţii vor avea sarcina de a se „lăsa” să cadă pe braţele colegilor, de la înălţimi diferite (de la sol, de pe un scaun, de pe o masă).

Obiective:
1. creşterea încrederii
2. distracţie
3. consolidarea relaţiilor dintre participanţi


posibilitate organizare: outdoor şi indoor


MAREA AGLOMERATIE Echipa voastră trebuie să reuşească să încapă pe suprafaţa indicată de trainer, fără ca vreunul dintre membri să atingă solul. Alternativ, se poate juca cu o pătură. Participanţii se aşează pe ea. După ce au încăput pe pătură, aceasta se pliază în două şi încercă să încapă pe ea, apoi din nou, şi tot aşa mai departe. Câştigă echipa care a reuşit să stea împreună pe o bucată cât mai mică. Pentru a primi punctajul, trebuie să vă menţineţi echilibrul pe suprafaţa respectivă timp de 10 de secunde, cronometrate şi anunţate de trainer.

Obiective:
1. Lucrul în echipă
2. rapiditate de acţiune
3. consolidarea relaţiilor dintre participanţi
4. sincronizare
5. apropiere fizică
6. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
7. strategie
8. soluţii

posibilitate organizare: outdoor şi indoor


FOTBAL EXTREMParticipanţii vor fi legaţi cate doi de picioare (de piciorul stâng, respectiv dreptul colegului). Se vor împărţi în două echipe şi apoi vor juca fotbal după regulile clasice, numai că trebuie sincronizare maximă pentru că fiecare din cei doi jucători legaţi va fi practic unul.

Obiective:
1. sincronizare cu echipa
2. sincronizare cu un coleg
3. mişcare
4. energizare
5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
6. competiţie
7. consolidarea relaţiilor dintre participanţi
8. spirit de echipă

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (dacă dispunem de o sală mai mare)


POSIBIL SA FIE!
Fiecare echipa primeşte doua liste numerotate. In prima lista îşi vor scrie numele iar in a doua lista isi vor scrie ceva despre ei, corespondent numelui. Vor scrie ceva despre ei, adevărat, dar care să-i pună în dificultate cealaltă echipă. Apoi se va da lista cu trasaturi unei alte echipe care va trebui sa ghicească ce nume este asociat caracteristicii sau trăsăturii respective. Câştigă echipa care a identificat cele mai multe lucruri la echipa de la care a primit lista. Este un exerciţiu care stimulează cunoaşterea reciproca a membrilor celeilalte echipe.

Obiective:
1. cunoaşterea echipei
2. aflarea unor lucruri pe care nu le ştiau înainte
3. socializare
4. comunicare

ENERGIZANTETrainerii noştri sunt pregătiţi să ofere o serie de exerciţii energizante, pentru activitatea de teambuilding. De regulă acestea sunt introduse între activităţile principale şi au scop energizarea participanţilor

Obiective:
1. energizare participanţi
2. dinamică teambuilding

posibilitate organizare: outdoor şi indoor

FUNNY GAMESÎn plus faţă de activităţile de teambuilding într-un teambuilding trebuie accentuată şi componenta distracţie. Astfel, trainerul, în funcţie de grup şi cum reacţionează acesta, introduce mici joculeţe care au scop distrarea şi buna dispoziţie a participanţilor.

Obiective:
1. energizarea participanţilor
2. buna dispoziţie
3. dinamică teambuilding

posibilitate organizare: outdoor şi indoor

JOC DE ÎNCHEIERE PE GRUPĂ Participanţii vor fi aşezaţi în cerc şi li se va da o frânghie. Fiecare participant va face un nod lejer acelei frânghii. Apoi frânghia va trece din nou din mână în mână şi fiecare participant va trebui să desfacă un nod şi va spune ce a învăţat nou în acel Teambuilding şi cum ar putea aplica ceea ce a învăţat.

Obiective:
1. tragere concluzii
2. împărtăşirea experienţei
3. apelul la emoţii
4. consolidare relaţii între oameni
5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei
6. apelul la experienţă
7. proiectarea în viitor a experienţei

posibilitate organizare: outdoor şi indoor

sursa expertteambuilding.ro/