18 octombrie 2010

Tipuri de jocuri didactice

Din punct de vedere cognitiv jocurile didactice facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii elevilor.
Clasificarea jocurilor
       Valoarea formativă deosebită pe care o prezintă jocu, precum şi diversitatea obiectivelor educative  pentru a căror rezolvare este folosit jocul, duc la necesitatea unei clasificări a jocurilor . O clasificare a jocurilor se poate realiza din mai multe puncte de vedere  :                                         
 -după conţinut ;
 -după obiectivele urmărite ;
 -după materialul folosit ;
 -după grupele de structuri şi procese psiho-fizice preponderent în joc.

Clasificarea după conţinut şi obiective

Dintre toate aceste criterii , cele mai semnificative rămân conţinutul şi obiectivele .Astfel, jocurile pot fi :
          -jocuri de dezvoltare a vorbirii ;
          -jocuri de cunoaştere a mediului înconjurător ;
          -jocuri matematice ;
          -jocuri muzicale ;
          -jocuri de orientare în spaţiu;
          -jocuri de mişcare ;
          -jocuri pregătitoare , de deschidere sau sensibilizare , în vederea înţelegerii unor noţiuni ;
          -jocuri aplicative cu funcţia de fixare a unor reguli sau procese şi de extindere a acestora asupra unor situaţii noi .

Clasificare după materialele folosi

Jocurile mai pot fi grupate şi din punctul de vedere al materialului folosit şi astfel pot fi:
         -jocuri cu materiale sau obiecte ;
         -jocuri orale , cu întrebări de tipul “Cine ştie răspunde repede şi bine !” , ghicitori , dramatizări .

Alte clasificări

Asupra jocurilor s-au făcut mai multe clasificări . În cărţile de specialitate găsim şi altele, precum ar fi:
          a) În funcţie de structura lor:
               -jocuri individuale ;
               -jocuri colective ( W .Stern );
          b) În funcţie de etapele dezvoltării copilului :
               -jocuri funcţionale ( senzorio-motorii );
               -jocuri iluzorii (de ficţiune ) ;
               -jocuri receptorii ;
               -jocuri de construcţie ;
               -jocuri colective (Gh. Buhler ).
          c) În funcţie de etapele formării intelectuale a copilului :
               -jocuri exerciţiu ;
               -jocuri simbolice ;
               -jocuri cu reguli (J. Piaget ).
          d) În funcţie de poziţia copilului în joc :
               -jocuri de mişcare ;
               -jocuri sedentare .
          e) În funcţie de sarcinile educării multilaterale ale preşcolarilor şi de influenţa formativă a jocurilor asupra dezvoltării psihice a copilului :
               -jocuri de creaţie ;
               -jocuri de mişcare ;
               -jocuri didactice .

Etape ale jocului didactic

 Indiferent de denumirea pe care o folosim, jocul didactic trebuie să străbată anumite etape, care îi dau o stuctură ce poate preveni lâncezealea şi pierderea timpului în lecţie :
a)      organizarea bazei materiale a jocului;
b)      precizarea conţinutului şi sarcinilor jocului;
c)      stabilirea regulilor de joc şi explicarea ( demonstrarea ) lor;
d)      stabilirea etapelor jocului (acţiunile de joc ) şi demonstrarea lor;
e)      controlul rezolvării independente şi corecte a sarcinilor jocului şi a respectării regulilor de joc;
f)        aprecierea finală a desfăşurării jocurilor şi a rezultatelor obţinute;
g)      eventuale îndrumări pentru receptarea jocului în recreaţie sau acasă şi pentru imaginarea unor variante ale jocului.
       Organizarea jocurilor didactice este necesară pentru a putea efectua cât mai multe exerciţii într-o formă variată şi plăcută astfel încât elevii să poată repeta fără să obosească şi să-şi piardă interesul. În “Îndrumătorul pentru folosirea abecedarului “ se arată condiţiile de bază pe care trebuie să le îndeplinească lecţiile de citit – scris în care se folosesc jocuri didactice :
          a) pentru asigurarea varietăţii în desfăşurarea lecţiei, învăţătorul va selecta cu grijă, pentru fiecare etapă, exerciţiile şi jocurile care pot stimula interesul şi înţelegerea copiilor;
          b) în vederea satisfacerii nevoilor copiilor de a se juca, o parte din activităţile şcolare se vor desfăşura sub formă atractivă de joc ;
          c) se va satisface nevoia de mişcare a copiilor chiar în cadrul lecţiilor ;
          d) pentru folosirea diferitelor materiale şi jocuri didactice, în toate etapele lecţiei, se va urmări înţelegerea de către copii a noilor cunoştinţe , verificarea şi fixarea lor .
       
 Regula de bază rămâne totuşi aceea că, fără a slăbi exigenţele predării – învăţării ( mai ales la clasa I ) se va realiza prin joc tot ce poate îmbrăca forma acestei activităţi. Ca urmare, jocul didactic sau numai unele elemente ale lui pot fi utilizate în orice moment al activităţii didactice.